Przeskocz do treści

Patrol Obywatelski

W latach 1998-2002 na terenie Spychowa nasiliły się włamania do domków letniskowych i sklepów. Działania kryminalne i prewencyjne policji doprowadziły do wykrycia i zatrzymania zaledwie kilku procent sprawców z ogólnej sumy włamań. Sytuacja ta spowodowana była między innymi faktem, że przestępczość skupiała się głównie w kompleksach domków letniskowych usytuowanych w mało zaludnionych miejscach, które po sezonie letnim pozostawiane były bez opieki (Koczek, Kierwik, Połom).

W związku z powyższym 10 stycznia 2003 roku podjęto inicjatywę utworzenia "Patrolu Obywatelskiego", zawiązano grupę ochotników, która na dzień dzisiejszy wynosi ponad 60 członków, działających w oparciu o regulamin i stosowne zakresy obowiązków.

Działalność Patrolu opiera się na pełnieniu przez członków patrolu służb nocnych, podczas których obserwują oni miejscowość poruszając się własnymi samochodami oznakowanymi magnetyczna tablica z napisem "Patrol". Osoby te każdorazowo zgłaszają rozpoczęcia i zakończenie patrolowania oficerowi dyżurnemu KPP w Szczytnie, pozostała z nim w stałym kontakcie informując telefonicznie o wszelkich spostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Ponadto, w sytuacjach szczególnego zagrożenia osoby te telefonicznie powiadamiają miejscowych policjantów, którzy podejmują interwencję. Od momentu rozpoczęcia tych działań systematycznie ograniczano ilość zdarzeń kryminalnych na terenie patrolowanych miejscowości.