Kultura

Spychowo pomimo że jest małą miejscowością pod względem kulturalnym wyróżnia się na tle innych. Budowa amfiteatru nad jeziorem Spychowskim ożywiła działalność kulturalną. Cyklicznie co roku odbywają się następujące imprezy:

- największa, impreza plenerowa "Powrót Juranda do Spychowa" - odbyło się już 7 edycji (kolejna w lipcu 2010 r.), z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, zwiększa się budżet imprezy a co prowadzi do większych atrakcji,

- "Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda" - odbyły się już 4 edycje (kolejna w czerwcu 2010 r.), z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, chóry z całego kraju, turniej ocenia zawsze profesjonalne jury,

Ponadto organizowane są imprezy z okazji Dnia Strażaka w maju oraz Dnia Dziecka w czerwcu.