Przeskocz do treści

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków Stowarzyszenia Przyjazne Spychowo – 12 maja 2023 r.

W dniu 12 maja br. w Świetlicy wiejskiej w Spychowie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo -wyborcze Członków Stowarzyszenia Przyjazne Spychowo. W wyniku tajnych wyborów na czteroletnią kadencję na Prezesa Stowarzyszenia ponownie został wybrany Waldemar Popielarczyk, niewielkie zmiany nastąpiły w składzie Zarządu Stowarzyszenia, miejsce Radosława Kasperczaka zastąpiła Lilia Skwiot. Niewielkie zmiany nastąpiły również w składzie Komisji Rewizyjnej, miejsce Małgorzaty Dabkowskiej zastąpiła Renata Karwacka.

Oto pełny skład władz Stowarzyszenia Przyjazne Spychowo:

Zarząd:

1. Waldemar Popielarczyk – Prezes

2. Andrzej Samek – Wiceprezes

3. Lilia Skwiot – Skarbnik

4. Agnieszka Bruździak – Sekretarz

5. Adam Mierzejewski – Członek

 

Komisja Rewizyjna:

 

1. Henryk Ściągaj – Przewodniczący

2. Renata Karwacka - Członek

3. Szymon Skrajny – Członek