Przeskocz do treści

Pierwsze spotkanie w 2019 roku, wybory władz Stowarzyszenia

W piątek 29 marca 2019 r w Pensjonacie Leśny Zakątek odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Przyjazne Spychowo. Oprócz podsumowania działalności Stowarzyszenia w minionym roku, miały miejsce wybory władz: zarządu oraz komisji rewizyjnej.

W tajnym głosowaniu na kolejną czteroletnią kadencję Prezesem Stowarzyszenia został wybrany ponownie Waldemar Popielarczyk.

Na pozostałych członków Zarządu zostali wybrani: Andrzej Samek, który ponownie będzie pełnił funkcję Wiceprezesa, Adam Mierzejewski ponownie będzie pełnił funkcję Skarbnika, Agnieszka Bruździak ponownie pełniła będzie funkcję Sekretarza, nowym członkiem Zarządu został zamieszkały od niedawna w Spychowie Radosław Kasperczak, zastępując na tym stanowisku Janusza Kwietnia.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Henryk Ściągaj, który ponownie będzie pełnił funkcję Przewodniczącego, nowymi członkami tego organu zostali Małgorzata Dabkowski i Szymon Skrajny.